Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Kabinet direktora

Kabinet direktora

Saša Bošković - direktor, 

Tel: +387 33 565 700, 

sasa.boskovic@vet.gov.ba

 

Pavo Radić - zamjenik direktora, 

Tel: +387 33 565 702, 

pavo.radic@vet.gov.ba

 

Muamer Dervišević - sekretar, 

Tel: +387 33 565 701, 

muamer.dervisevic@vet.gov.ba

 

Ambra M. Bravo - stručni savjetnik za međunarodnu saradnju, 

Tel: +387 33 565 728, 

ambra.bravo@vet.gov.ba

 

Jasmina Matić - stručni saradnik-prevodilac, 

Tel: +387 33 565 717, 

jasmina.matic@vet.gov.ba

 

Miroslav Ćajić; - stručni savjetnik za informacione tehnologije, 

Tel: +387 33 565 748, 

miroslav.cajic@vet.gov.ba

 

Lana Kotur - Mičić - stručni saradnik za odnose sa javnošću 

Tel: +387 33 565 729, 

lana.kotur@vet.gov.ba

 

Miroslav Vukadin - referent za servisiranje opreme - vozač 

Tel: +387 33 565 722, 

miroslav.vukadin@vet.gov.ba

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab