Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Обрасци Агенције за обиљежавање животиња

Датум: 15.05.2024.

Обрасци Агенције за обиљежавање животиња - групно


1-1. А_Упутство за попуњавање обрасца А

1-1. А_Упутство за попуњавање обрасца А

2. Образац А1-Образац за пријављивање животиња и захтјев за издавање пасоша-потврда о означавању ОКС

2-1. А1_Упутство за_попуњавање

2-2. Образац НА1-Наставак Обрасца А1

3. Образац А2-Образац за измјену података о животињи

4. Образац А3-Образац за промјену идентификационог кода животиње

5. Образац Б-Б1-Захтјев за издавање ушних маркица

5-1. Б_Упутство за попуњавање обрасца Б

6. Образац Ц- Документ за пријаву кретања

6-1. Ц_Упутство за попуњавање

7. Образац Ф-Ф1-Захтјев за замјену ушне маркице

7-1. Ф_Ф1 Упутство за попуњавање_нумерисаних образаца Ф_Ф1

8. Образац Х- Образац за ажурирање података на имању

8-1. Х_Упутство за попуњавање

9. Образац Х1- Образац за пријаву података о локацији

10. Образац X-Захтјев за издавање докумената

10-1. X_Упутство за попуњавање_нумерисаних образаца

11. Образац Y- Захтјев за исправку грешке

12. Образац П- Образац за ажурирање бројног стања -попис животиња

13. Евиденција о идентификацији паса, мачака и питомих вретица

13-1. Упутство за попуњавање обрасца П,МиПВ

14. Образац Е-8- Регистар животиња на имању за говеда

15. Образац Е-28- Регистар животиња на имању за говеда

16. Образац Е1-8- Регистар животиња на имању за овце, козе и свиње

17. Образац Е1-28- Регистар животиња на имању за овце, козе и свиње

18. Образац Г- Регистар животиња за сточне пијаце

19. Образац И- Регистар животиња за клаонице

 


Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб