Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Direktor KZV-a BiH na konferenciji u Kataniji (translation is not available)

Date: 11.10.2022.

Direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković učestvuje na 30. konferenciji Regionalne komisije za Evropu koja se održava u periodu od 03. do 07. oktobra 2022. godine u Kataniji (Republika Italija). Konferencija se održava u organizaciji Svjetske organizacije za zdravlje životinja (World Organisation for Animal Health-WOAH).

Na konferenciji učestvuju 53. člana Regionalne komisije za Evropu, kao i predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija koji rade na poslovima veterinarskog i javnog zdravlja.

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab