Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Agencija za označavanje životinja

Opće informacije o Odjelu

Agencija za označavanje životinja
Dragana Bubića 14
Banja Luka 78000
Tel: + 387 51 457-610,
Fax: + 387 51 457-290
 
**
Duška Kopustenjski – operativni menadžer, 
duska.kopustenjski@vet.gov.ba
 

Područije/a djelovanja Odjela

Mjerodavnost Odjela ogleda se u aktivnostima:
 
  • Registriranja, identificiranja i nadzora kretanja životinja.
Sustavom identificiranja i nadzora kretanja životinja (SIKKŽ), na čitavoj teritoriju Bosne i Hercegovine, kao što je predviđeno Zakonom o veterinarstvu, vrši se identificiranje svake životinje (iz populacije goveda, uključujući i populaciju bizona i muflona) i registrira se njihovo kretanje. Posredstvom ovog sustava vrši se i registriranje svih posjeda, klaonica i stočnih pijaca, uključujući i one novoformirane.
U svrhu svega navedenog:
 
  • svaki posjed, klaonica i stočna pijaca moraju biti upisani u Državnu bazu podataka (DBP), u kojoj će se istima u svrhu registriranja i identifikacije, dodijeliti posebna i trajna slovno-brojčana šifra;
  • svaka životinja mora biti označena osobnom ušnom markicom, a njen posjednik imati za istu stočni putovnicu, koji se, također, upisuje u DBP;
  • posljedično, kretanje svake životinje može se izvršiti samo uz posjedovanje odgovarajuće dokumentacije i svako kretanje životinje mora, također, biti registrirano u DBP-u.

Sustav identificiranja i nadzora kretanja životinja u BiH je pod izravnom mjerodavnošću Ureda za veterinarstvo BiH (UZV BiH), a operativne aktivnosti Identificiranja i nadzora kretanja životinja (SIKKŽ) učinkovito i efektivno obavlja Agencija za označavanje životinja, koja je u sastavu UZV BiH.

 
 Obrazci u upotrebi u vezi poslova označavanja i praćenja kretanja životinja u BiH:
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab