Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Odjel veterinarske inspekcije

Opće informacije o Odjelu

Šef odjela
Slobodanka Čekić, 
Tel: +387 33 565-741,
slobodanka.cekic@vet.gov.ba
 
Viši stručni saradnik za koordinaciju rada veterinarskih inspekcija
Dragan Jovančić, 
Tel: +387 33 565-718,
dragan.jovancic@vet.gov.ba
 
Viši stručni saradnik - državni veterinarski inspektor za kontrolu provođenja veterinarskih mjera u unutrašnjem prometu
dr sci. Sanin Tanković, 
Tel: +387 33 565 704,
sanin.tankovic@vet.gov.ba
 
 
Viši stručni saradnik - državni veterinarski inspektor za kontrolu dobrobiti životinja
Inga Dujmović, 
Tel: +387 33 565 716,
inga.dujmovic@vet.gov.ba
 
 
Viši stručni saradnik - državni veterinarski inspektor za kontrolu sigurnosti hrane
mag. sci. Vildana Tahirović, 
Tel: +387 33 565 735,
vildana.tahirovic@vet.gov.ba
 
Viši stručni saradnik - državni veterinarski inspektor za nadzor bezbjednosti hrane
mag.sci. Faruk Mulabdić, 
Tel: +387 33 565 740,
faruk.mulabdic@vet.gov.ba
 
Viši stručni saradnik - državni veterinarski inspektor za koordiniranje veterinarskih inspekcija u objektima
Danko Brkić, 
Tel: +387 33 565-724,
danko.brkic@vet.gov.ba
 
Viši stručni saradnik - državni veterinarski inspektor za koordiniranje veterinarskih inspekcija u objektima
Nataša Kokotović, 
Tel: +387 33 565 749,
natasa.kokotovic@vet.gov.ba
 
Viši stručni saradnik - državni veterinarski inspektor za kontrolu provođenja veterinarskih mjera u unutrašnjem prometu
Danijela Buzov, 
Tel: +387 33 565-718,
danijela.buzov@vet.gov.ba

Područje/a djelovanja Odjela

Mjerodavnost Odjela ogleda se u sljedećim aktivnostima:
 
  1. Nadzor provođenja zakonskih i podzakonskih mjera i propisa iz sigurnosti hrane; vrši se nadzor pripravaka životinjskog podrijetla u objektima i unutarnjem prometu; vrši kontrolu i nadzor provođenja propisanih mjera i standarda u objektima te nadzor nad provođenjem obveznih mjera unutarnje nadzora u objektima (HACCP, ISO, SOP; GHP, GPP);
  2. Obavlja nadzor primjene zakonskih i podzakonskih akata i propisa iz oblasti veterinarstva.
  3. Vrši inspekcijsku nadzor sukladno s odredbama Zakona o veterinarstvu BiH.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab