Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Uspješno završen obuka na temu važnosti uloge lovaca u programu aktivnog i pasivnog nadzora bjesnoće u Bosni i Hercegovini

Datum: 29.03.2022.

Eksperti zemalja članica EU (Austrija, Francuska i Hrvatska) održali su, u razdoblju od 21. do 25. ožujka 2022. godine, u okviru Twinning projekta deset poludnevnih obuka za lovce na cijelom području Bosne i Hercegovine u suradnji sa Uredom za veterinastvo BiH. Obuke su se odnosile na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

Tijekom obuka lovcima su kroz praktične primjere prezentovane sljedeće teme: uloga lovaca, trenutna situacija sa bjesnoćom u BiH i Europi, izazovi sa kojima se država trenutno suočava, te je prezentovan  način pakiranja i slanja uzorka na pretrage na bjesnoću. Važnost sudjelovanja cjelokupne javnosti, a posebno korisnika lovišta je prepoznat kao ključni u provedbi programa kontrole i iskorenjivanja bjesnoće u populaciji divljih životinja.

Obuke su održane na sljedećim lokacijama: Bihać, Livno, Laktaši, Hutovo Blato, Doboj, Brčko, Kiseljak, Sokolac, Zvornik i Višegrad.

Twinning projekat Europske Unije koji je počeo u rujnu 2020. godine, a traje 4 godine, ima za cilj poboljšanje sustava kontrole bolesti životinja, unaprijeđenje politike dobrobiti životinja i unaprijeđenje upravljanje životinjskim otpadom u BiH. Projekat financira Europska unija, provodi Austrija zajedno sa Francuskom i Hrvatskom u suradnji sa Uredom za veterinarstvo BiH i nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH. 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab