Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Informacije o javnim nabavkama 18.07.2023. godine

Datum: 18.07.2023.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku laboratorijskih usluga monitoringa avijarne influence

Odluka o poništenju postupka javne nabavke printanog materijala - Lot 1
Odluka o poništenju postupka javne nabavke printanog materijala - Lot 1.pdf
Odluka o poništenju postupka javne nabavke printanog materijala - Lot 2
Odluka o poništenju postupka javne nabavke printanog materijala - Lot 2.pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 3.pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 4
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 4.pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 5
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 5.pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 6
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 6.pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 6
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 6.pdf
Odluka o poništenju postupka javne nabavke printanog materijala - Lot 7
Odluka o poništenju postupka javne nabavke printanog materijala - Lot 7.pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 8
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 8.pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Sarajevo -osiguranje d.d.Sarajevo - Lot 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Sarajevo -osiguranje d.d.Sarajevo - Lot 1.pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Sarajevo osiguranje d.d.Sarajevo - Lot 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Sarajevo osiguranje d.d.Sarajevo - Lot 2.pdf
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Osing - osiguranje d.o.o. Sarajevo - Lot 3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Osing - osiguranje d.o.o. Sarajevo - Lot 3.pdf
Odluka o obustavi postupka - Lot 3
Odluka o obustavi postupka - Lot 3.pdf
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab