Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina


Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina


Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina


Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina


Actual

Informations

Privremeni plan javnih nabavki Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, oktobar-decembar 2021. (translation is not available)

12.01.2022.

Informacije o javnim nabavkama 23.12.2021. godine (translation is not available)

23.12.2021.

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma, "Kerečki komerc" d.o.o. Beograd (translation is not available)

23.12.2021.

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma, "Oxford prevodi" s.p. Banja Luka (translation is not available)

23.12.2021.

Informacije o javnim nabavkama 11.11.2021. godine (translation is not available)

11.11.2021.

Informacije o javnim nabavkama 01.10.2021. godine (translation is not available)

01.10.2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pasoša za kućne ljubice (translation is not available)

01.10.2021.

Read more »

News

Dogovoreno potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Agencijom za hranu i veterinu Sjeverne Makedonije (translation is not available)

27.04.2022.

Uspješno završena obuka na temu važnosti uloge lovaca u programu aktivnog i pasivnog nadzora bjesnila u Bosni i Hercegovini (translation is not available)

29.03.2022.

Na seminaru za inovacije znanja veterinara direktoru KZV-a BiH dodjeljena Zlatna povelja (translation is not available)

25.02.2022.

Održana radionica na temu „ Približavanje nacionalne legislative novom Zakonu o zdravlju životinja Evropske unije“ (translation is not available)

25.01.2022.

Novogodišnja čestitka (translation is not available)

28.12.2021.

Nova računarska oprema za veterinarske inspektore na graničnim prelazima (translation is not available)

27.12.2021.

Održan Regionalni forum za komunikaciju i saradnju rukovodilaca veterinarskih organizacija Zapadnog Balkana (translation is not available)

15.11.2021.

Read more »

Notifications

UPUTSTVO O ORGANIZOVANjU SPROVOĐENjA VAKCINACIJE PROTIV BRUCELOZE MALIH PREŽIVARA U 2022. GODINI (translation is not available)

20.05.2022.

Smjernice i kontrolne liste za kontrolu dobrobiti životinja prilikom klanja (translation is not available)

11.05.2022.

OBAVIJEŠTENjE O USAGLAŠENIM MODELIMA VETERINARSKIH SERTIFIKATA ZA IZVOZ U BJELORUSIJU (translation is not available)

22.03.2022.

Obuka za procjenu udomljivosti putem bihejvioralne procjene psa kao podrška u radu skloništa za napuštene životinje (translation is not available)

10.12.2021.

OBUKA OVLAŠĆENIH VETERINARA O NEKOMERCIJALNOM KRETANjU KUĆNIH LjUBIMACA U PRATNjI VLASNIKA- EU (translation is not available)

07.12.2021.

OBUKA VETERINARA O NEKOMERCIJALNOM KRETANjU KUĆNIH LjUBIMACA U PRATNjI VLASNIKA- EU (translation is not available)

02.11.2021.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i komentara na nacrt Srednjoročnog plana Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za period 2022. - 2024. godina (translation is not available)

08.10.2021.

Read more »

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab