Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina


Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina


Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina


Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina


Actual

Informations

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lož ulje (translation is not available)

04.08.2022.

Odluka o poništenju postupka: lot1 i lot2 (translation is not available)

14.07.2022.

Privremeni plan javnih nabavki za period april – juni (translation is not available)

22.06.2022.

Informacije o javnim nabavkama 02.06.2022. godine (translation is not available)

02.06.2022.

Privremeni plan javnih nabavki Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, oktobar-decembar 2021. (translation is not available)

12.01.2022.

Informacije o javnim nabavkama 23.12.2021. godine (translation is not available)

23.12.2021.

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma, "Kerečki komerc" d.o.o. Beograd (translation is not available)

23.12.2021.

Read more »

News

Predstavnici Kancelarije za veterinarstvo BiH na trodnevnoj radionici u Banji Vrućici (translation is not available)

21.09.2022.

Rukovodstvo Kancelarije za veterinarstvo BiH na sastanku sa Budimirom Plavšićem (translation is not available)

20.06.2022.

Delegacija Kancelarije za veterinarstvo BIH u studijskoj posjeti Austriji (translation is not available)

02.06.2022.

Dogovoreno potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Agencijom za hranu i veterinu Sjeverne Makedonije (translation is not available)

27.04.2022.

Uspješno završena obuka na temu važnosti uloge lovaca u programu aktivnog i pasivnog nadzora bjesnila u Bosni i Hercegovini (translation is not available)

29.03.2022.

Na seminaru za inovacije znanja veterinara direktoru KZV-a BiH dodjeljena Zlatna povelja (translation is not available)

25.02.2022.

Održana radionica na temu „ Približavanje nacionalne legislative novom Zakonu o zdravlju životinja Evropske unije“ (translation is not available)

25.01.2022.

Read more »

Notifications

UPUTSTVO O SPROVOĐENjU MONITORINGA NA PRISUSTVO BRUCELOZE KOD GOVEDA U BOSNI I HERCEGOVINI U 2022. GODINI (translation is not available)

05.08.2022.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i komentara na prednacrt Izvještaja o radu Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (translation is not available)

04.08.2022.

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA I SLUŽBENOG SPECIJALIZOVANOG VOZILA KANCELARIJE ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM JAVNE PRODAJE- LICITACIJE ZATVORENIM PISANIM PONUDAMA (translation is not available)

25.07.2022.

Aktivacija i deaktivacija imanja i goveda u Bosni i Hercegovini (translation is not available)

04.07.2022.

Završni izvještaj Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (translation is not available)

22.06.2022.

Program mjera za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih bolesti kod životinja u 2022 godini (translation is not available)

31.05.2022.

UPUTSTVO O ORGANIZOVANjU SPROVOĐENjA VAKCINACIJE PROTIV BRUCELOZE MALIH PREŽIVARA U 2022. GODINI (translation is not available)

20.05.2022.

Read more »

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab