Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine


Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine


Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine


Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine


Aktualno

Informacije

Privremeni plan javnih nabavki Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, oktobar-decembar 2021.

12.01.2022.

Informacije o javnim nabavkama 23.12.2021. godine

23.12.2021.

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma, "Kerečki komerc" d.o.o. Beograd

23.12.2021.

Obrazac realizacije okvirnog sporazuma, "Oxford prevodi" s.p. Banja Luka

23.12.2021.

Informacije o javnim nabavkama 11.11.2021. godine

11.11.2021.

Informacije o javnim nabavkama 01.10.2021. godine

01.10.2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pasoša za kućne ljubice

01.10.2021.

Pročitaj opširnije »

Vijesti

Dogovoreno potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Agencijom za hranu i veterinu Sjeverne Makedonije Direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković učestovavo je na Regionalnom forumu za komunikaciju i saradnju rukovodilaca veterinarskih organizacija Zapadnog Balkana koji je održan u periodu od 19. do 21. aprila u Ohridu. Forum je održan u okviru projekta „Regionalni poslovi na iskorjenjivanju bolesti na Zapadnom Balkanu“ (REGIONAL ACTION ON DISEASE ERADICATION IN THE WESTERN BALKANS (ADEWB)). Tom prilikom direktor Ureda imao je više radnih sastanaka, između ostalog i sa direktorom Agencije za hranu i veterinu Sjeverne Makedonije Nikolče Babovskim. Na ovom sastanku dogovoreno je da se dosadašnja dobra saradnja ozvaniči potpisivanjem Memoranduma o saradnji između dvije institucije. „Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Agencijom za hranu i veterinu Sjeverne Makedonije biće osnova ne samo za još bolju međuinstitucionalnu saradnju već i za povećanje trgovinske razmje

27.04.2022.

Uspješno završena obuka na temu važnosti uloge lovaca u programu aktivnog i pasivnog nadzora bjesnila u Bosni i Hercegovini (translation is not available)

29.03.2022.

Na seminaru za inovacije znanja veterinara direktoru UZV-a BiH dodjeljena Zlatna povelja

25.02.2022.

Održana regionalna radionica na temu “Približavanje nacionalne legislative novom Zakonu o zdravlju životinja Evropske unije”

25.01.2022.

Novogodišnja čestitka

28.12.2021.

Nova računarska oprema za veterinarske inspektore na graničnim prelazima

27.12.2021.

Održan Regionalni forum za komunikaciju i saradnju rukovodilaca veterinarskih organizacija Zapadnog Balkana

15.11.2021.

Pročitaj opširnije »

Obavještenja

UPUTSTVO O ORGANIZOVANJU PROVOĐENJA VAKCINACIJE PROTIV BRUCELOZE MALIH PREŽIVARA U 2022. GODINI

20.05.2022.

Smjernice i kontrolne liste za kontrolu dobrobiti životinja prilikom klanja

11.05.2022.

OBAVIJEST O USAGLAŠENIM MODELIMA VETERINARSKIH CERTIFIKATA ZA IZVOZ U BJELORUSIJU

22.03.2022.

Obuka za procjenu udomljivosti putem bihejvioralne procjene psa kao podrška u radu skloništa za napuštene životinje

10.12.2021.

OBUKA OVLAŠTENIH VETERINARA O NEKOMERCIJALNOM KRETANJU KUĆNIH LJUBIMACA U PRATNJI VLASNIKA-EU

07.12.2021.

OBUKA VETERINARA O NEKOMERCIJALNOM KRETANJU KUĆNIH LJUBIMACA U PRATNJI VLASNIKA-EU

02.11.2021.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i komentara na nacrt Srednjoročnog plana Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za period 2022. - 2024. godina

08.10.2021.

Pročitaj opširnije »

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab