Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OBUKA ZA KORISNIKE AIMCS APLIKACIJE

Datum: 02.12.2022.

Ured za veterinarstvo BiH preko Agencije za označavanje životinja organizira ponovne obuke o pristupu i korištenju AIMCS aplikacije za sve doktore veterinarske medicine koji su korisnici navedene aplikacije. Obuke će se održati putem “Zoom“ aplikacije u više termina, kako slijedi:

Za veterinarske inspektore:

-          06.12.2022. godine sa početkom u 13,00 sati

-          07.12.2022. godine sa početkom u 09,00 sati

Za doktore veterinarske medicine zaposlene u ovlaštenim veterinarskim organizacijama:

-          06.12.2022. godine sa početkom u 09,00 sati,

-          07.12.2022. godine sa početkom u 13,00 sati

-          08.12.2022. godine sa početkom u 09,00 sati i

-          08.12.2022. godine sa početkom u 13,00 sati

-          09.12.2022. godine sa početkom u 09,00 sati i

-          09.12.2022. godine sa početkom u 13,00 sati.

 

Navedene obuke će se realizovati sa ciljem ponovnog upoznavanja korisnika sa svim funkcionalnostima koje su omogućene u bazi podataka, a na osnovu date preporuke od strane Audit tima za izvoz crvenog mesa u zemlje EU da se izvrše ponovne edukacije korisnika baze podataka.

Pozivi za obuke sa programom obuka i linkovi za pristupe putem „Zoom“ aplikacija biće  dostavljeni na mail adrese korisnika koje su naveli u prijavnom obrascu prilikom pohađanja prve obuke.

Sve dodatne informacije o planiranim obukama možete dobiti putem mejl adresa: tehnicka.podrska@vet.gov.ba;  duska.kopustenjski@vet.gov.ba;  milan.djunic@vet.gov.ba

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab