Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Posjeta ambasadora Arapske Republike Egipat u BiH Kancelariji za veterinarstvo BiH (translation is not available)

Date: 31.03.2023.

Direktor Kancelarije za veterinarstvo BIH Saša Bošković sastao se danas u Sarajevu sa Nj.E. g. Yasser Sorour, ambasadorom Arapske Republike Egipat u BiH. Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima izvoza proizvoda BiH peradarske industrije u AR Egipat ali i drugih roba koje su predmet veterinarskog nadzora. Takođe, razgovaralo se i o međudržavnim i međuinstitucionalnih procedurama koje je potrebno usaglasiti kako bi se navedeni plan realizovao u narednom periodu. Posebno je istaknuta važnost stvaranja međuinstiticionalnog okvira za saradnju nadležnih autoriteta za veterinarski sektor dvaju zemalja.


Direktor Kancelarije istakao je zadovoljstvo danas održanim sastankom, te najavio intenzivniju saradnju  po pitanju izvoza proizvoda BiH peradarske industrije u AR Egipat.

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab