Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Posjeta ambasadora Arapske Republike Egipat u BiH Uredu za veterinarstvo BiH

Datum: 31.03.2023.

Direktor Ureda za veterinarstvo BIH Saša Bošković sastao se danas u Sarajevu sa Nj.E. g. Yasser Sorour, ambasadorom Arapske Republike Egipat u BiH. Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima izvoza proizvoda BiH peradarske industrije u AR Egipat ali i drugih roba koje su predmet veterinarskog nadzora. Također, razgovaralo se i o međudržavnim i međuinstitucionalnih procedurama koje je potrebno usaglasiti kako bi se navedeni plan realizovao u narednom periodu. Posebno je istaknuta važnost stvaranja međuinstiticionalnog okvira za saradnju nadležnih autoriteta za veterinarski sektor dvaju zemalja.


Direktor Ureda istakao je zadovoljstvo danas održanim sastankom, te  najavio intenzivniju saradnju  po pitanju izvoza proizvoda BiH peradarske industrije u AR Egipat.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab