Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Uspješno završena obuka na temu važnosti uloge lovaca u programu aktivnog i pasivnog nadzora bjesnila u Bosni i Hercegovini (translation is not available)

Date: 29.03.2022.

Eksperti zemalja članica EU ( Austrija, Francuska i Hrvatska) održali su, u periodu od 21. do 25. marta 2022. godine, u okviru Twinning projekta deset poludnevnih obuka za lovce na cijelom području Bosne i Hercegovine u saradnji sa Kancelarijom za veterinastvo BiH. Obuke su se odnosile na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

Tokom obuka lovcima su kroz praktične primjere prezentovane sljedeće teme: uloga lovaca, trenutna situacija sa bjesnilom u BiH i Evropi, izazovi sa kojima se država trenutno suočava, te je prezentovan  način pakovanja i slanja uzorka na pretrage na bjesnilo. Značaj učešća kompletne javnosti, a posebno korisnika lovišta je prepoznat kao ključni u realizaciji programa kontrole i iskorenjivanja bjesnila u populaciji divljih životinja.

Obuke su održane na sljedećim lokacijama: Bihać, Livno, Laktaši, Hutovo Blato, Doboj, Brčko, Kiseljak, Sokolac, Zvornik i Višegrad.

Twinning projekat Evropske Unije koji je počeo u septembru 2020. godine, a traje 4 godine, ima za cilj poboljšanje sistema kontrole bolesti životinja, unaprijeđenje politike dobrobiti životinja i unaprijeđenje upravljanje životinjskim otpadom u BiH. Projekat finansira Evropska unija, a implementira Austrija zajedno sa Francuskom i Hrvatskom u saradnji sa Kancelarijom za veterinarstvo BiH i nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab