Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Успјешно завршена обука на тему важности улоге ловаца у програму активног и пасивног надзора бјеснила у Босни и Херцеговини

Датум: 29.03.2022.

Експерти земаља чланица ЕУ ( Аустрија, Француска и Хрватска) одржали су, у периоду од 21. до 25. марта 2022. године, у оквиру Тwinning пројекта десет полудневних обука за ловце на цијелом подручју Босне и Херцеговине у сарадњи са Канцеларијом за ветеринаство БиХ. Обуке су се односиле на заштиту здравља људи и животиња.

Током обука ловцима су кроз практичне примјере презентоване сљедеће теме: улога ловаца, тренутна ситуација са бјеснилом у БиХ и Европи, изазови са којима се држава тренутно суочава, те је презентован  начин паковања и слања узорка на претраге на бјеснило. Значај учешћа комплетне јавности, а посебно корисника ловишта је препознат као кључни у реализацији програма контроле и искорењивања бјеснила у популацији дивљих животиња.

Обуке су одржане на сљедећим локацијама: Бихаћ, Ливно, Лакташи, Хутово Блато, Добој, Брчко, Кисељак, Соколац, Зворник и Вишеград.

Тwinning пројекат Европске Уније који је почео у септембру 2020. године, а траје 4 године, има за циљ побољшање система контроле болести животиња, унапријеђење политике добробити животиња и унапријеђење управљање животињским отпадом у БиХ. Пројекат финансира Европска унија, а имплементира Аустрија заједно са Француском и Хрватском у сарадњи са Канцеларијом за ветеринарство БиХ и надлежним тијелима ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб