Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Ravnatelj UZV-a BiH na sastanku u Zvorniku

Datum: 06.09.2021.


Dana 02.09.2021. godine, u Zvorniku, održan je sastanak na kojem su prisustvovali, ravnatelj Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković, gradonačelnik grada Zvornika Zoran Stevanović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, načelnik Odjela za privredu i financije općine Osmaci Miladin Vukićević  i predstavnik Organizacije za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) Vlado Pijunović. Tema sastanka je bila “Jačanje poljoprivrede i međusobne suradnje općina Osmaci i Zvornik kao pograničnih općina”.

 

Na sastanku se razgovaralo o poljoprivrednoj proizvodnji, kao i o izradi  strateškog dokumenta za poljoprivrednu proizvodnju  koji grad Zvornik još uvijek nema

 

Ravnatelj Ureda za veterinarstvo BiH se zahvalio ministru Košarcu na održanom sastanku, kao i domaćinu gradonačelniku Stevanoviću i gradu Zvorniku. Također, on je rekao da će kao ravnatelj UZV-a BiH pomoći da se određeni projekti iz domena poljoprivrede implementiraju u gradu Zvorniku i općini Osmaci, te istakao da je ovo samo prvi korak ka realizaciji i ostalih aktivnosti.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab