Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОБУКА ЗА КОРИСНИКЕ AIMCS АПЛИКАЦИЈЕ

Датум: 02.12.2022.

Канцеларија за ветеринарство БиХ преко Агенције за обиљежавање животиња организује поновне обуке о приступу и коришћењу AIMCS апликације за све докторе ветеринарске медицине који су корисници наведене апликације. Обуке ће се одржати путем “Zoom“ апликације у више термина, како слиједи:

 

За ветеринарске инспекторе:

 

-    06.12.2022. године са почетком у 13,00 часова

-    07.12.2022. године са почетком у 09,00 часова

 

За докторе ветеринарске медицине запослене у овлаштеним ветеринарским организацијама:

 

-    06.12.2022. године са почетком у 09,00 часова,

-    07.12.2022. године са почетком у 13,00 часова,

-    08.12.2022. године са почетком у 09,00 часова и

-    08.12.2022. године са почетком у 13,00 часова

-    09.12.2022. године са почетком у 09,00 часова и

-    09.12.2022. године са почетком у 13,00 часова.

 

Наведене обуке ће се реализовати са циљем поновног упознавања корисника са свим функционалностима које су омогућене у бази података, а на основу дате препоруке од стране Аудит тима за извоз црвеног меса у земље ЕУ да се изврше поновне едукације корисника базе података.

Позиви за обуке са програмом обука и линкови за приступе путем „Zoom“ апликација биће достављени на мејл адресе корисника које су навели у пријавном обрасцу приликом похађања прве обуке.

Све додатне информације о планираним обукама можете добити путем мејл адреса: tehnicka.podrska@vet.gov.ba;  duska.kopustenjski@vet.gov.ba;  milan.djunic@vet.gov.ba

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб