Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Одлука о избору најповољнијег понуђача Проинтер ИТСС д.о.о. Сарајево

Датум: 29.05.2023.

Одлука о избору најповољнијег понуђача Проинтер ИТСС д.о.о. Сарајево -представник групе понуђача и Проинтер ИТСС д.о.о. Бања Лука члан глупе понуђа - јавна набавка одржавања АИМЦС и АПЕX апликација.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб