Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Инспекцијски тим ДГ САНТЕ у аудиту млијечном сектору Босне и Херцеговине

Датум: 01.06.2023.

Генерални директорат за здравље и сигурност хране Европске комисије (ДГ САНТЕ) у периоду од 01. до 13. јуна 2023. године, спровест ће аудит у млијечном сектору Босне и Херцеговине за  процјену службених контрола над производњом и сертификацијом млијека и млијечних производа за људску потрошњу намјењену за извоз у Европску унију.

Учесници аудита су представници Канцеларије за ветеринарство БиХ, надлежних ентитетских министарстава пољопривреде, надлежних инспектората ентитета, кантонални и опшински ветеринарски инспектори задужени за спровођење службених контрола  у објектима одобреним за извоз млијека и млијечних производа у Европску унију, фармери, као и  представници лабораторија које врше контролу сировог млијека. У току аудита инспекцијски тим ДГ САНТЕ ће посјетити три објекта за производњу и прераду млијека и млијечних производа.

 Циљ аудита је провјера ветеринарског система Босне и Херцеговине код спровођења службених контрола над производњом и сертификацијом млијека и млијечних производа намјењених за људску потрошњу за извоз у Европску унију, како би се установило да се исте спроводе у складу са условима једнаким или еквивалентним у Европској унији. Значај аудита се огледа у одржавању тренутног статуса по питању  извоза млијека и млијечних производа на тржиште Европске уније.

Аудит ће се одвијати у двије фазе гдје ће  у првој фази ( 01. и 02. Јуна 2023 године)  инспекцијски тим ДГ САНТЕ одржати он лине састанке са представницима Канцеларије за ветеринарство БиХ, надлежних ентитетских министарстава пољопривреде и надлежних инспектората ентитета, док ће у другој фази ( од 05. до 09. Јуна 2023. године) инспекцијски тим ДГ САНТЕ извршити процјену службених контрола у објектима одобреним за извоз млијека, фармама, лабораторијама и надлежним инспекцијским тијелима. Завршни састанак инспекцијског тима са  представницима Канцеларије за ветеринарство БиХ, надлежних ентитетских министарстава пољопривреде и надлежних инспектората ентитета одржати ће се он лине 13. јуна 2023 године. 

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб