Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Појава афричке свињске куге у Босни и Херцеговини

Датум: 28.06.2023.

Обавјештавамо јавност да је дана 22.06.2023. године потврђен први случај афричке свињске куге у Босни и Херцеговини на једном имању на подручју општине Бијељина. Ово је уједино и први случај ове болести икада забиљежен на подручју Босне и Херцеговини. Сва надлежна тијела у Босни и Херцеговини задужена за послове ветеринарства су активно укључена у провођење прописаних мјера контроле у циљу сузбијања, раног откривања и спречавања ширења ове болести. О појави ове болести, Канцеларија за ветеринарство БиХ је обавјестила све сусједне земље, као и Свјетску организацију за здравље животиња (WОАХ) и Европску Комисију.

Афричка свињска куга је вирусна болест од које обољевају искључиво домаће и дивље свиње и није опасна нити за људе, нити за друге врсте животиња. Смртност свиња код ове болести моће ићи и до 100% и стога представља озбиљан ризик за важан сектор свињогојства, популацију дивљих свиња и околиш. Афричка свињска куге се на подручју Европе појавила 2007. године и од тада се континуирано шири европским континентом. У овом тренутку у већини држава у источној Европи ова болести је присутна, а најближе државе Босни и Херцеговини у којима је присутна болест су Мађарска, Србија и Сјеверна Македонија.

Након појаве болести у Србији 2019. године, од стране Министра вањске трговине и економских односа успостављен је Заједнички центар за контролу болести афричке свињске куге, на чијем челу је директор Канцеларије за ветеринарство БиХ, Саша Бошковић. Чланови наведеног центра су представници свих надлежних тијела за послове ветеринарства, укључујући представнике ветеринарских инспекција и овлаштених ветеринарских лабораторија, а циљ рада центра је координација свих активности по питању превенције, контроле и сузбијања афричке свињске куге.

До данас није развијена вакцина против афричке свињске куге те нема другог начина искорјењивања у случају појаве афричке свињске куге, осим провођења строгих мјера контроле, укључујући усмрћивање домаћих свиња на зараженим имањима.

Поред наведеног, Канцеларија за ветеринарство БиХ континуирано прати епидемиолошку ситуацију по питању ове болести и у складу с тим доноси забране увоза свиња и одређених производа поријеклом од свиња у Босну и Херцеговину из држава и регија у којима је ова болест присутна.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб