Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Информације о јавним набавкама 18.07.2023. године

Датум: 18.07.2023.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку лабораторијских услуга мониторинга авијарне инфлуенце

Одлука о поништењу поступка јавне набавке принтаног материјала - Лот 1
Odluka o poništenju postupka javne nabavke printanog materijala - Lot 1.pdf
Одлука о поништењу поступка јавне набавке принтаног материјала - Лот 2
Odluka o poništenju postupka javne nabavke printanog materijala - Lot 2.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача Свјетлост - БХ принт д.о.о. Сарајево - Лот 3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 3.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача Свјетлост - БХ принт д.о.о. Сарајево - Лот 4
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 4.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача Свјетлост - БХ принт д.о.о. Сарајево - Лот 5
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 5.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача Свјетлост - БХ принт д.о.о. Сарајево - Лот 6
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 6.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача Свјетлост - БХ принт д.о.о. Сарајево - Лот 6
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 6.pdf
Одлука о поништењу поступка јавне набавке принтаног материјала - Лот 7
Odluka o poništenju postupka javne nabavke printanog materijala - Lot 7.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача Свјетлост - БХ принт д.о.о. Сарајево - Лот 8
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo - Lot 8.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача Сарајево -осигурање д.д.Сарајево - Лот 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Sarajevo -osiguranje d.d.Sarajevo - Lot 1.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача Сарајево осигурање д.д.Сарајево - Лот 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Sarajevo osiguranje d.d.Sarajevo - Lot 2.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача Осинг - осигурање д.о.о. Сарајево - Лот 3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Osing - osiguranje d.o.o. Sarajevo - Lot 3.pdf
Одлука о обустави поступка - Лот 3
Odluka o obustavi postupka - Lot 3.pdf
Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб