Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Одржани тренинзи о важности улоге ловаца у контроли афричке куге свиња у Босни и Херцеговини

Датум: 23.11.2023.

У оквиру Тwinning пројекта одржан је низ полудневних тренинга намијењених ловцима на цијелом подручју Босне и Херцеговине у сарадњи са Канцеларијом за ветеринарство Босне и Херцеговине, а који се односи на улогу ловаца у контроли афричке свињске куге. Тренинзи су одржани у периоду од 13.-17.11.2023. године у следећим градовима: Приједор, Добој, Зворник, Илиџа и Љубушки. Циљ ове обуке за ловце јесте упознати их о самом узрочнику болести, начину преношења, утицају на домаће и дивље свиње, посљедице болести, превенција и биосигурност на терену и фарми. На овим тренинзима је презентована и тренутна ситуација у вези са избијањем афричке куге свиња у Босни и Херцеговини и Европи те изазови са којима се држава тренутно суочава. Такође, циљ тренинга је био да ловци буду упознати са начином на који се поступа са дивљим свињама (угинулим, устрељеним), а све са циљем контроле ширења болести међу популацијом дивљих и домаћих свиња. Значај учешћа комплетне јавности и фармера, а посебно корисника ловишта је препознат као кључни у контроли и заустављању ширења ове изразито заразне болести свиња у популацији дивљих и домаћих свиња

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб