Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на нацрт Правилника о измјенама Правилника о условима и начину рада граничне ветеринарске инспекције Босне и Херцеговине

Датум: 07.04.2024.

На основу члана 7. става (1) тачке а) Правила за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, бр. 5/17 и 87/23) овим путем позивамо заинтересовану јавност, односно физичка и правна лица и организације на које се односи нацрт Правилника о измјенама Правилника о условима и начину рада граничне ветеринарске инспекције Босне и Херцеговине, на достављање писаних приједлога и коментара путем web апликације еКонсултације (https://ekonsultacije.gov.ba/).

Рок за достављање приједлога и коментара је 15 дана од дана постављања нацртa Правилника о измјенама Правилника о условима и начину рада граничне ветеринарске инспекције Босне и Херцеговине, на интернет страницу Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине и web апликацију еКонсултације, односно у планираном термину од  03.04.2024.-18.04.2024. године.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб