Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Упутство о спровођењу плана праћења и контроле резидуа за 2024. годину

Датум: 15.05.2024.

На основу члана 7. става (1) тачке а) Правила за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, бр. 5/17, 87/23) овим путем позивамо заинтересовану јавност односно физичка и правна лица и организације на које се односи Упутство о спровођењу плана праћења и контроле резидуа за 2024. годину, на достављање писаних приједлога и коментара путем wеб апликације еКонсултације (https://ekonsultacije.gov.ba/) .

Рок за доставу приједлога и коментара је 15 дана од дана постављања нацрта Упутства о спровођењу плана праћења и контроле резидуа за 2024. годину на интернет страницу Канцеларије за ветеринарство БиХ и wеb апликацију еКонсултације односно у планираном термину од 30.04.2024.-15.05.2024. године.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб