Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Упутство о праћењу присуства бруцелозе код говеда у Босни и Херцеговини у 2024.

Датум: 01.07.2024.

Ступањем на снагу овог Упуства, ставља се ван снаге Упуство број 02-2-27-21-89-5/23 од 02.06.2023. године.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб