Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Informacije o javnim nabavkama 02.02.2021. godine

Датум: 02.02.2021.

Одлука о поништењу поступка лот 1
Odluka o poništenju postupka lot 1.PDF
Одлука о поништењу поступка 2,4,5,6,8,9,15,17,22,23
Odluka o poništenju postupka 2,4,5,6,8,9,15,17,22,23.PDF
Одлука о поништењу поступка лот 7
Odluka o poništenju postupka lot 7.PDF
Одлука о поништењу - лот 13
Odluka o poništenju - lot 13.PDF
Одлука о поништењу - лот 24
Odluka o poništenju - lot 24.PDF
Одлука о поништењу - лот 27
Odluka o poništenju - lot 27.PDF
Одлука о поништењу - лот 29
Odluka o poništenju - lot 29.PDF
Одлука о поништењу - лот 30
Odluka o poništenju - lot 30.PDF
Одлука о поништењу - лот 31
Odluka o poništenju - lot 31.PDF
Одлука о поништењу - лот 32
Odluka o poništenju - lot 32.PDF
Одлука о поништењу - лот 34
Odluka o poništenju - lot 34.PDF
Одлука о избору - лот 10
Odluka o izboru - lot 10.PDF
Одлука о избору - лот 11
Odluka o izboru - lot 11.PDF
Одлука о избору - лот 12
Odluka o izboru - lot 12.PDF
Одлука о избору - лот 14
Odluka o izboru - lot 14.PDF
Одлука о избору - лот 16
Odluka o izboru - lot 16.PDF
Одлука о избору - лот 18
Odluka o izboru - lot 18.PDF
Одлука о избору - лот 19
Odluka o izboru - lot 19.PDF
Одлука о избору - лот 20
Odluka o izboru - lot 20.PDF
Одлука о избору - лот 21
Odluka o izboru - lot 21.PDF
Одлука о избору - лот 25
Odluka o izboru - lot 25.PDF
Одлука о избору - лот 26
Odluka o izboru - lot 26.PDF
Одлука о избору - лот 28
Odluka o izboru - lot 28.PDF
Одлука о избору - лот 33
Odluka o izboru - lot 33.PDF
Образац реализације уговора лот_1
Obrazac realizacije ugovora lot_1.PDF
Obrazac realizacije ugovora lot_2
Obrazac realizacije ugovora lot_2.PDF
Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб