Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Informacije o javnim nabavkama 26.08.2021. godine

Датум: 26.08.2021.

Одлука о избору најповољнијег понуђача лот1,2,3,4,6,10,13,14,17,19,21,24,25,26,27,28,35,36,37,38,39
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača lot1,2,3,4,6,10,13,14,17,19,21,24,25,26,27,28,35,36,37,38,39.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 5
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 5.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 7
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 7.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 8
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 8.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 9
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 9.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 15,16,40
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 15,16,40.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 18
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 18.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 20
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 20.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 12
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 12.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 22
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 22.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 23
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 23.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 30
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 30.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 31
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 31.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 32
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 32.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 33
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 33.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 34
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 34.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 41
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 41.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 42
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 42.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 44
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 44.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 45
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 45.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача, лот 48
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, lot 48.pdf
Одлука о избору најповољнијег понуђача,лот 29
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača,lot 29.pdf
Одлука о избору најповољњег понуђача, лот 11
Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača, lot 11.pdf
Одлука о избору најповољњег понуђача, лот 43
Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača, lot 43.pdf
Одлука о поништењу поступка, лот 46, 47, 51, 52, 54 и 56
Odluka o poništenju postupka, lot 46, 47, 51, 52, 54 i 56.pdf
Одлука о поништењу поступка, лот 50
Odluka o poništenju postupka, lot 50.pdf
Одлука о поништењу поступка, лот 55
Odluka o poništenju postupka, lot 55.pdf
Одлука о поништењу поступка,лот 49
Odluka o poništenju postupka,lot 49.pdf
Одука о поништењу поступка, лот 53
Oduka o poništenju postupka, lot 53.pdf
Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб