Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на нацрт Упутства о провођењу Плана праћења и контроле резидуа за 2023. годину

Датум: 17.04.2023.

На основу члана 7. става (1) тачке а) Правила за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, број 5/17) овим путем позивамо заинтересовану јавност односно физичка и правна лица и организације на које се односи нацрт Упутства о провођењу Плана праћења и контроле резидуа за 2023. годину на достављање писаних приједлога и коментара путем wеб апликације еКонсултације  (https://ekonsultacije.gov.ba/).

Рок за достављање приједлога и коментара је 15 дана од дана постављања нацрта Упутства о провођењу Плана праћења и контроле резидуа за 2023. годину на интернет страницу Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине и web апликацију еКонсултације односно у планираном термину од  12.04.-27.04.2023. године.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб