Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Обавјештења

ДОПУНА УПУТСТВА О СПРОВОЂЕЊУ МОНИТОРИНГА НА ПРИСУСТВО БРУЦЕЛОЗЕ КОД ГОВЕДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У 2023. ГОДИНИ

19.06.2023.
Dopuna Uputstva_bruceloza_goveda_2023_bos_FINAL.pdf

Упутство о спровођењу мониторинга на присуство бруцелозе код говеда у Босни и Херцеговини у 2023. години

09.06.2023.
Uputstvo_bruceloza_goveda_2023_bos_umanjeni_105000_sa prilogom_FINAL.pdf

Обавјештење о промјени депозитних рачуна за уплату такси, накнада и новчаних казни

08.05.2023.

УПУТСТВО О СПРОВОЂЕЊУ ВАКЦИНАЦИЈЕ МАЛИХ ПРЕЖИВАРА ПРОТИВ БРУЦЕЛОЗЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У 2023. ГОДИНЕ

26.04.2023.
Uputstvo bruceloza mp 2023_SR.pdf

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на Програм рада Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине за 2023. годину

17.04.2023.

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на нацрт Упутства о провођењу Плана праћења и контроле резидуа за 2023. годину

17.04.2023.

Захтјев за ажурирање бројног стања животиња на имањима

17.04.2023.
Zahtjev za ažuriranje brojnog stanja životinja na imanjima.docx

Захтјев за промјену статуса животиње у бази података

17.04.2023.
Zahtjev za promjenu statusa životinje.docx

Упутство о начину претраге свих имања за надлежно епизоотиолошко подручје дјеловања ветеринарске организације

17.04.2023.
Uputstvo o načinu pretrage svih imanja na području djelovanja VO.pdf

Упутство о начину ажурирања бројног стања животиња на имањима у Босни и Херцеговини

17.04.2023.
Uputstvo o ažuriranju brojnog stanja životinja na imanjima u BiH.pdf

Одлука о ажурирању бројног стања животиња на имањима у Босни и Херцеговини

17.04.2023.
Odluka o ažuriranju brojnog stanja životinja na imanju.docx potpisana.pdf

Програм мјера здравствене заштите животиња и њиховог провођења у 2023. години

31.03.2023.
Program mjera_SR.pdf

Приручник за ветеринаре за болест квргаве коже и кугу малих преживара

23.03.2023.
Prepoznavanje PPR.pdf

Изјава о непостојању сукоба интереса

24.02.2023.
Изјава о непостојању сукоба интереса.pdf

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОБУКА ЗА КОРИСНИКЕ AIMCS АПЛИКАЦИЈЕ

02.12.2022.

Инструкција о функционисању елемената система обиљежавања и контроле кретања животиња у Босни и Херцеговини

20.10.2022.
Instrukcija o funkcionisanju elemenata sistema obilježavanja i kontrole kretanja životinja u BiH.pdf

Информативни летци о болестима слинавки и шапу

20.10.2022.

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на Нацрт Правилника о максимално дозвољеним количинама фармаколошки активних супстанци у производима животињског поријекла

11.10.2022.

УПУТСТВО О СПРОВОЂЕЊУ МОНИТОРИНГА НА ПРИСУСТВО БРУЦЕЛОЗЕ КОД ГОВЕДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У 2022. ГОДИНИ

05.08.2022.
Uputstvo_bruceloza. srp.PDF

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на преднацрт Извјештаја о раду Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине за 2021. годину

04.08.2022.
Ставке 20 - 40 од 61 укупно

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб