Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Najava početka jesenje kampanje oralnog cijepljenja lisica protiv bjesnoće u Bosni i Hercegovini

Datum: 03.09.2021.

Dana 5.9.2021. godine počinje nova jesenja kampanja oralnog cijepljenja lisica protiv bjesnoće, koja će se i ove godine provesti na cijelom području Bosne i Hercegovine, a koordinaciju svih aktivnosti obavlja Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

Oralno cijepljenje lisica se u Bosni i Hercegovini, kao i u drugim zemljama Balkana, provodi od 2011. godine sa ciljem iskorjenjivanja bjesnoće u populaciji lisica. Lisice su glavni prenosnici i rezervoari bjesnoće u cijeloj Europi, uključujući i zemlje Balkana. Oralno cijepljenje se vrši na način da se avionima distribuiraju mamci sa cijepivom na cijelom području Bosne i Hercegovine, ne uključujući naseljena mjesta i vodene površine. Lisice se imuniziraju oralnim putem tako što konzumiraju mamac u kojem se nalazi kapsula sa cijepivom. U toku jedne kampanje na cijelom području Bosne i Hercegovine se distribuira oko 1.200.000 mamaca sa cijepivom protiv bjesnoće namijenjenih lisicama.

S obzirom na posljednji izolirani slučaj bjesnoće kod jednog psa na području općine Srebrenica koji je prijavljen u svibnju 2020. godine, ove godine veća gustina mamaca će biti distribuirana na području općina Bratunac i Srebrenica.

Kampanje oralnog cijepljenja lisica su dokazano najefikasnija metoda eradikacije bjesnoće na određenom području, što je i urađeno u zemljama Zapadne Europe, a isti rezultati su postignuti i u zemljama Zapadnog Balkana.

Ova kampanja, kao i sve ranije, su u potpunosti financirane iz sredstava IPA fondova Europske Unije.

U cilju potpune eradikacije bjesnoće u skladu sa standardima Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), pored oralnog cijepljenja lisica potrebno je i obavljati označavanje i redovito cijepljenje vlasničkih pasa protiv bjesnoće, pa stoga apelujemo i svim vlasnicima pasa da svoje pse dovode kod veterinara u cilju obavezne identifikacije mikročipom i upisa u državni registar pasa, kao i da redovito dovode svoje pse veterinaru na obavezno cijepljenje protiv bjesnoće.

Za više informacija o bjesnoći i u slučaju da nađete ili budete u kontaktu sa mamcima sa cijepivom pročitajte u priloženom letku.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab