Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Легислатива Федерације БиХ

Легислатива Федерације Босне и Херцеговине

Све законске и подзаконске акте из надлежности Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства можете погледати путем линка: https://fmpvs.gov.ba/veterinarstvo-propisi/

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб