Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Информације

Јавни оглас за продају службених моторних возила.

05.06.2019.

Образац реализације уговора БитЛаб Бања Лука

06.05.2019.
obrazac_realizacije.PDF

Привремени план јавних набавки за 2018. годину

20.02.2018.

Информације о јавним набавкама 01.03.2018.

01.03.2018.

Информације о јавним набавкама 14.03.2018.

14.03.2018.

Информације о јавним набавкама 18.04.2018.

18.04.2018.

Информације о јавним набавкама 23.04.2018.

23.04.2018.

Информације о јавним набавкама 25.04.2018.

25.04.2018.

Информације о јавним набавкама 16.05.2018.

16.05.2018.

Информације о јавним набавкама 29.06.2018.

29.06.2018.

Информације о јавним набавкама 04.07.2018.

04.07.2018.

Информације о јавним набавкама 07.02.2018.

07.02.2018.

Информације о јавним набавкама 22.01.2018.

22.01.2018.

Info 09.

01.05.2012.

Одлука о избору најповољнијег понуђача, Ветеринарски факултет Сарајево и Хрватски ветеринарски институт Загреб

24.01.2019.
OdlukaOizboruNapovoljnijeg_VetSaiHR.PDF

Информације о јавним набавкама 24.01.2019.

24.01.2019.

Информације о јавним набавкама 30.11.2018.

30.11.2018.

Информације о јавним набавкама 14.11.2018.

14.11.2018.

Информације о јавним набавкама 16.10.2018.

16.10.2018.

Информације о јавним набавкама 17.09.2018.

17.09.2018.
Ставке 60 - 80 од 84 укупно

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб