Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Информације

Info 09.

01.05.2012.

Одлука о избору најповољнијег понуђача, Ветеринарски факултет Сарајево и Хрватски ветеринарски институт Загреб

24.01.2019.
OdlukaOizboruNapovoljnijeg_VetSaiHR.PDF

Информације о јавним набавкама 24.01.2019.

24.01.2019.

Информације о јавним набавкама 30.11.2018.

30.11.2018.

Информације о јавним набавкама 14.11.2018.

14.11.2018.

Информације о јавним набавкама 16.10.2018.

16.10.2018.

Информације о јавним набавкама 17.09.2018.

17.09.2018.

Информације о јавним набавкама 13.08.2018.

13.08.2018.

Информације о јавним набавкама 09.08.2018.

09.08.2018.

Информације о јавним набавкама 14.06.2018.

14.06.2018.
Odluka o ponistenju VIS.PDF

Образац реализације оквирног споразума, Осинг осигурање инжењеринг д.о.о., Сарајево

07.02.2018.
OsingOsiguranje.PDF
Ставке 80 - 91 од 91 укупно

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб