18.06.2009

Obavještavamo vas da će se u sklopu informativne kampanje za implementaciju Projekta “Podrška borbi protiv bruceloze,” izvršiti emitovanje edukativno informativne reportaže o provedbi programa vakcinacije malih preživara u Bosni i Hercegovini, u sljedećim terminima:

-    Na programu FTV-a, 21.06.2009. godine, nakon emitovanja tematske emisije "ZELENA PANORAMA," u 12:30 sati.
-    Na programu RTRS-a, 21.06.2009. godine, u sklopu tematske emisije "SNOP," u 12:15 sati.

12.06.2009

Dana 11.06.2009. godine, Direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) donio je odluku o podizanju stepena pripravnosti na nivo 6. Ova odluka donesena je na osnovu dostupnih dokaza i njihove procjene, čime je utvrđeno da  su ispunjeni uslovi za pandemiju influence.

05.06.2009

Dana 4.6.2009. godine Ured za veterinarstvo BiH donio je UPUTSTVO O PROVOĐENJU MONITORINGA USPJEŠNOSTI VAKCINACIJE PROTIV BRUCELOZE KOD VAKCINISANIH ŽIVOTINJA.

02.06.2009

Dana 30.05.2009. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda za veterinarstvo BiH održan je sastanak predstavnika veterinarskih službi Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Sastanak je iniciran zaustavljanjem prometa živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.  

29.05.2009

Delegacije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske će se sastati u subotu (30.05.2009. godine) u Sarajevu u zgradi Zajedničkih institucija. Sastanak je dogovoren radi usaglašavanja uslova za promet pošiljki životinjskog porijekla između BiH i Republike Hrvatske. BiH delegaciju će predvoditi ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, gospodin Mladen Zirojević a Hrvatsku Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, gospodin Božidar Pankretić. Nakon sastanka održat će se konferencija za novinare sa početkom u 12 časova u zgradi Zajedničkih institucija.

Syndicate content
Više o brucelozi

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE