17.01.2017

Ovim putem vas obavještavamo da Ured za veterinarstvo BIH planira sa početkom rada novog veterinarskog informacionog sistema (skraćeno: VIS). 

06.12.2016

 U organizaciji projekta "Tehnička pomoć u koordinaciju Programa kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja u Bosni i Hercegovini - Faza III", koji financira Evropska unija u saradnji sa Uredom za veterinarstvo BiH kao vodećom korisničkom institucijomu okviru

06.12.2016

 U Mostaru je 29.11.2016.

06.12.2016

 Projekat "Tehnička pomoć u koordinaciju Programa kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja u Bosni i Hercegovini - Faza III, k

02.12.2016

Radi povećanog broja pokušaja unošenja iz Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika sa neodgovarajućnom dokumentacijom, obavještavamo sve vlasnike kućnih ljubimaca, a naročito pasa, da je nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika ili osobe odgovorne za životinje u ime vlasnika iz Bosne i Hercegovine u zemlje članice Evropske unije propisano

Syndicate content
Više o brucelozi

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE