Da li je bruceloza izlječiva?

Printer-friendly version

Da, ali liječenje može biti teško. Doktori mogu prepisati efikasne antibiotike. Ovisno o dužini liječenja i težine bolesti, oporavak može trajati od par sedmica do nekoliko mjeseci. Smrtnost je niska (<2%), i obično se dovodi u vezu sa endokarditisom. 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE