Pitanja i odgovori (bruceloza)

Printer-friendly version
Ukoliko želite da saznate nešto više o brucelozi, svoja pitanja možete poslati putem e-maila (dzeno.hadzovic@vet.gov.ba). Na Vaša pitanja odgovara Operativna radna grupa Kancelarije za veterinarstvo BiH zadužena za brucelozu.

 

Ljudi se zaraze na tri načina: ukoliko jedu ili piju nešto što je zaraženo Brucellom, udisanjem organizma (inhalacijom) ili ukoliko bakterija uđe u tijelo kroz površinske rane. Najčešći način zaraze je ukoliko se jedu ili piju zaraženi mliječni proizvodi.

Kada je ovca, krava ili koza zaražena, i njihovo mlijeko je zaraženo bakterijom. Ako mlijeko nije pasterizovano, ove bakterije se mogu prenijeti na osobe koje piju mlijeko ili jedu sir napravljen od takvog mlijeka. Udisanje Brucella organizama nije čest način zaraze, ali može predstavljati veliku opasnost za ljude određenih zanimanja, kao što je rad u laboratoriji gdje se organizam uzgaja.

Premda se bruceloza može naći širom svijeta, česta je u zemljama koje nemaju dobre standardne programe javnog i životinjskog zdravstva. Visokorizična područja su zemlje mediteranskog bazena (Portugal, Španija, južna Francuska, Italija, Grčka, Turska, sjeverna Afrika), Južna i Centralna Amerika, istočna Evropa, Azija, Afrika, Karibi i Srednji Istok.

Bruceloza je infektivna bolest uzrokovana bakterijom iz roda Brucella. Ove bakterije se, prvenstveno, prenose među životinjama, i uzrokuju bolest kod različitih kičmenjaka.

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE