Konferencija za medije (Press konferencija)

Printer-friendly version

Početak realizacije programa za kontrolu i suzbijanje bruceloze u BiH

Program je rezultat rada Operativne radne grupe koju čine stručnjaci iz oblasti epidemiologije, dijagnostike, javnog zdravstva – predstavnici nadležnih državnih i entitetskih institucija, te eminentni inostrani stručnjaci za planiranje i realizaciju programa koji za cilj imaju kontrolu i suzbijanje zoonotičkih bolesti.
Nakon administrativno-pravnog protokola i usvajanja programskog plana pri Vijeću ministara BiH, početkom maja, započinje se sa realizacijom predviđenih aktivnosti. Prvu etapu Programa obilježit će masovna vakcinacija ovaca u BiH. Vakcinacija će se obavljati u periodu maj – juli 2009. godine, a u tu svrhu će se koristit cjepivo „OCUREV 1“ čijom su primjenom zabilježeni do sada najbolji rezultati, kako u regionu tako i u zemljama EU. Time će se „pozitivna evropska praksa“ za kontrolu i suzbijanje bruceloze početi provoditi i u našoj zemlji. Sve troškove terenske vakcinacije snosit će država BiH iz namjenskog budžeta koji je finansirao donator.
Prema riječima predstavnika donatora i nadležnog Ministra, ovo je kompleksan i veoma napredan iskorak u pogledu zaustavljanja širenja zaraze prvenstveno u ljudskoj, ali i u životinjskoj populaciji. Stoga ovaj Program i njegova realizacija moraju biti imperativ za sve nadležne institucije, ali i pojedince u društvenoj zajednici.
Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH dr. sci. Drago N. Nedić ističe da efikasnost ukupnog sistema u postizanju krajnjeg cilja umnogome zavisi od aktivnog učešća i podrške realizaciji Programa od strane samih farmera te svih uključenih subjekata.
Finansijska sredstva za realizaciju prve faze ovog važnog državnog projekta donirala je švedska razvojna agencija SIDA i Švedska ambasada u BiH.
U realizaciji konferencije za medije (Press konferencije) učestvovali su:

  • Njegova ekselencija Ambasador Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini - gdin.Bosse Hedberg
  • Direktor razvojne agencije SIDA - gdin.Hedlund Anders
  • Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine – Mladen Zirojević
  • Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH - Dr sci. Drago N. Nedić.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE