14.02.2017

Dana 14.02.2017. godine Zajednički centar za kontrolu bolesti obaviješten je od strane laboratorije Veterinarskog fakulteta u Sarajevu da je na žarištu visoko patogene influence ptica u Prijedoru utvrđen virus H5N8 čije prisustvo je u prethodnim mjesecima utvrđeno i na području drugih zemalja u Europi i regionu.

13.02.2017

 Dana 11.02.2017. godine Veterinarski fakultet u Sarajevu je potvrdio prisustvo virusa visoko patogene influence ptica, podtip H5 u jednom domaćinstvu sa ekstenzivnim držanjem domaće peradi u naselju Tukovi, na području grada Prijedor.

02.02.2017

 (Bahrein, Katar, Kuvajt, Oman, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati)

06.12.2016

 U organizaciji projekta "Tehnička pomoć u koordinaciju Programa kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja u Bosni i Hercegovini - Faza III", koji financira Europska unija u saradnji sa Uredom za veterinarstvo BiH kao vodećom korisničkom institucijomu okviru

06.12.2016

 U Mostaru je 29.11.2016.

Syndicate content
Više o brucelozi

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE