01.03.2017

 Dana 01.03.2017. godine, Zajednički centar za kontrolu bolesti obaviješten je od strane laboratorije Veterinarskog fakulteta u Sarajevu da je na žarištu visoko patogene influence ptica na području ZOO vrta u sklopu RZC “Pionirska dolina“ utvrđen tip A influence virusa, podtip H5N8 čije prisustvo je u prethodnim mjesecima utvrđeno u Prijedoru ali i na području drugih zemalja u Europi i regionu.

28.02.2017

 Na području ZOO vrta u sklopu RZC “Pionirska dolina“ dana 28.02.2017. godine laboratorija Veterinarskog fakulteta u Sarajevu je dijagnostičkom pretragom utvrdila prisustvo virusa visoko patogene influence ptica, podtip H5 kod dva labuda. U ovom trenutku se vrši laboratorijska dijagnostika za utvrđivanje podtipa N virusa.

27.02.2017

 Poštovani,

Ovim putem vas obavještavamo da od 10.03.2017.godine stupaju na snagu novi uvjeti uvoza:

1. Goveda za rasplod i/ili tov- BOV X

14.02.2017

Dana 14.02.2017. godine Zajednički centar za kontrolu bolesti obaviješten je od strane laboratorije Veterinarskog fakulteta u Sarajevu da je na žarištu visoko patogene influence ptica u Prijedoru utvrđen virus H5N8 čije prisustvo je u prethodnim mjesecima utvrđeno i na području drugih zemalja u Europi i regionu.

13.02.2017

 Dana 11.02.2017. godine Veterinarski fakultet u Sarajevu je potvrdio prisustvo virusa visoko patogene influence ptica, podtip H5 u jednom domaćinstvu sa ekstenzivnim držanjem domaće peradi u naselju Tukovi, na području grada Prijedor.

Syndicate content
Više o brucelozi

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE