Дијагностичке и аналитичке ветеринарске лабораторије у БиХ

Printer-friendly version
26.03.2019

 

Овдје можете преузети регистар овлаштених дијагностичких ветеринарских лабораторија.
Регистар ће бити ажуриран по достављању информација од стране ентитетских надлежних тијела, у складу са чланом 3. и чланом 4. Одлуке о измјенама и допунама одлуке о условима које морају испуњавати овлаштене дијагностичке ветеринарске лабораторије („Сл.гласник БиХ,“ бр. 43/09).
 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE